Publicerad den

Värna om ditt hem med rätt villaförsäkring

Hemmet är personligt och något att ta hand om. Där ska du kunna slappna av och samla alla prylar och minnen som betyder något för dig. Men oavsett hur du bor och vad du fyllt ditt hem med kan det ske olyckor. Då är det en trygghet att vara rätt försäkrad. Även om viktiga ägodelar förstörts och inte kan ersättas ska hemmet kunna byggas upp igen. Skador på hus och tomt innebär ofta stora och dyra åtgärder. Pengar som gärna spenderas på roligare saker som fritid, nöjen och inredning. Därför är det en trygghet att via en villaförsäkring få hjälp med betalningen som ofta kan innebära stora summor som ska betalas med kort varsel.

Åtgärda innan olyckan inträffar

Ibland är det svårt att förutse vad som kommer hända, som vid stormar, kraftiga regn och skadegörelse. Andra risker har gjort sig påminda länge utan att åtgärdas. Det är lätt att förlita sig på ett hem som fungerat bra under en längre tid och det kan kännas onödigt att avsätta pengar för något som ännu fungerar. Kanske finns det inte heller utrymme i ekonomin att investera i åtgärder som inte behövs just nu. Men det är viktigt att ta ansvar för hemmet och vidta förebyggande åtgärder för att olyckor inte ska uppstå. Tyvärr kan denna väntan annars innebära att skador som uppkommer inte kommer ersättas av försäkringen. Arbeten som utförts av icke certifierade hantverkare ger inte heller skydd från försäkringen.

Välj typ av försäkring

Valet mellan villaförsäkring, villahemförsäkring och hemförsäkring är bra att känna till innan du väljer. Hemförsäkringen täcker främst dig och ditt boende och används ofta för lägenheter. En villaförsäkring ger ett starkare skydd då boende i villa skiljer sig från en lägenhet och därför utgör en större risk för skador. Villahemförsäkring är en kombination av de båda och ger ofta skydd om familjen utsätts för stöld och skadegörelse i hemmet. De olika försäkringarna kan tecknas separat eller tillsammans beroende på behov.

Jämför försäkringar för att hitta rätt

Hos oss kan du jämföra tre olika villaförsäkringar för att hitta den som passar er bäst. Det skiljer ofta mellan innehåll och priser, vilket gör det extra viktigt att hitta rätt villaförsäkring. Vad som ska ingå i just din villaförsäkring beror på hur och var du bor, då risken för skador bedöms olika. De flesta behöver ett skydd mot bränder, skador i kök och badrum, vattenskador, skador på rör och elledningar, samt skadedjur. Många behöver även skydd för översvämningar, fallande träd och skador på tomten, liksom skador på inredning orsakade av inneboende personer. Hur mycket du får ut vid skador beror på försäkringsbolag och premie. Det är dessutom viktigt att ha kunskap om eventuella undantag som påverkar ersättningen.

Se därför över ditt hem och förebygg olyckor innan de händer. Fundera på vad du har möjlighet att betala och ta hjälp av försäkringsbolagen för att hitta en försäkring som passar dig. Sedan kan du tryggt leva ditt liv och lita på att ditt hem kommer ta hand om dig.