Publicerad den

Värna om ditt hem med rätt villaförsäkring

Hemmet är personligt och något att ta hand om. Där ska du kunna slappna av och samla alla prylar och minnen som betyder något för dig. Men oavsett hur du bor och vad du fyllt ditt hem med kan det ske olyckor. Då är det en trygghet att vara rätt försäkrad. Även om viktiga ägodelar förstörts och inte kan ersättas ska hemmet kunna byggas upp igen. Skador på hus och tomt innebär ofta stora och dyra åtgärder. Pengar som gärna spenderas på roligare saker som fritid, nöjen och inredning. Därför är det en trygghet att via en villaförsäkring få hjälp med betalningen som ofta kan innebära stora summor som ska betalas med kort varsel.

Åtgärda innan olyckan inträffar

Ibland är det svårt att förutse vad som kommer hända, som vid stormar, kraftiga regn och skadegörelse. Andra risker har gjort sig påminda länge utan att åtgärdas. Det är lätt att förlita sig på ett hem som fungerat bra under en längre tid och det kan kännas onödigt att avsätta pengar för något som ännu fungerar. Kanske finns det inte heller utrymme i ekonomin att investera i åtgärder som inte behövs just nu. Men det är viktigt att ta ansvar för hemmet och vidta förebyggande åtgärder för att olyckor inte ska uppstå. Tyvärr kan denna väntan annars innebära att skador som uppkommer inte kommer ersättas av försäkringen. Arbeten som utförts av icke certifierade hantverkare ger inte heller skydd från försäkringen.

Välj typ av försäkring

Valet mellan villaförsäkring, villahemförsäkring och hemförsäkring är bra att känna till innan du väljer. Hemförsäkringen täcker främst dig och ditt boende och används ofta för lägenheter. En villaförsäkring ger ett starkare skydd då boende i villa skiljer sig från en lägenhet och därför utgör en större risk för skador. Villahemförsäkring är en kombination av de båda och ger ofta skydd om familjen utsätts för stöld och skadegörelse i hemmet. De olika försäkringarna kan tecknas separat eller tillsammans beroende på behov.

Jämför försäkringar för att hitta rätt

Hos oss kan du jämföra tre olika villaförsäkringar för att hitta den som passar er bäst. Det skiljer ofta mellan innehåll och priser, vilket gör det extra viktigt att hitta rätt villaförsäkring. Vad som ska ingå i just din villaförsäkring beror på hur och var du bor, då risken för skador bedöms olika. De flesta behöver ett skydd mot bränder, skador i kök och badrum, vattenskador, skador på rör och elledningar, samt skadedjur. Många behöver även skydd för översvämningar, fallande träd och skador på tomten, liksom skador på inredning orsakade av inneboende personer. Hur mycket du får ut vid skador beror på försäkringsbolag och premie. Det är dessutom viktigt att ha kunskap om eventuella undantag som påverkar ersättningen.

Se därför över ditt hem och förebygg olyckor innan de händer. Fundera på vad du har möjlighet att betala och ta hjälp av försäkringsbolagen för att hitta en försäkring som passar dig. Sedan kan du tryggt leva ditt liv och lita på att ditt hem kommer ta hand om dig.

Publicerad den

Industriell design som inredning

En av de trendigaste stilarna inom inredning under de senaste åren har varit den industri-inspirerade stilen. Många väljer att handla rejäla industriarmaturer och robusta skåp från företag som tillverkar inredning för industrier och fabriker. Men minst lika många försöker istället fynda industriell design på andrahandsmarknaden, inte minst för att det är ett miljövänligt sätt att återvinna möbler och inredning.

Vad utmärker industriell design?

Egentligen är begreppet industriell design ganska otydligt. Det betyder i princip allt som inte är tillverkat för heminredning i första hand. Men långt ifrån alltid behöver det ha producerats för industrier eller fabriker. Det kan lika ofta ha gjorts för det militära eller för en butikslokal till exempel.

Från köpmansdisk till strålkastare

Den första inredningsdetaljen eller möbeln som letade sig in i våra hem från andra miljöer är gissningsvis skänken eller köpmansdisken. Det som tidigare hade varit kombinerad kassadisk och bord med lådor i affären blev nu en uppskattad och praktisk typ av byrå i många hem.

Under de senaste åren har vi sett hur många väljer att utöka det industriella inslaget i inredningen med hjälp av industriarmaturer och andra typer av kraftfulla belysningsanordningar. Att de är byggda för att lysa upp stora lokaler med kraftigt ljus verkar inte spela någon roll för många inredningsintresserade. Genom att byta till en lämplig lampa i armaturen får man det ljus man vill ha samtidigt som man behåller den industriella känslan.

Från sjukhus och skolor

Det är dock inte bara industriarmaturer och köpmansdiskar som moderna konsumenter och inredare använder sig av. Speciellt på sista tiden så har utrustning från gamla sjukhusmiljöer blivit populärt. Stora medicinskåp från mitten av förra seklet är bland de hetaste trenderna just nu.

Även bänkar och tavlor från nedlagda gamla skolor ses allt oftare både hemma hos intresserade men också i inredningsreportage.

Publicerad den

Bättre möbelmaterial för miljön

Trämöbler är dåliga för miljön eftersom de tillverkas av träd. Träd tar flera år att växa, och när de fälls tar det lång tid för nya träd att växa upp igen. När träd fälls släpper de dessutom ut växthusgaser i atmosfären, vilket bidrar till klimatförändringarna.

Dessutom går det åt mycket energi och vatten för att tillverka trämöbler. Träet måste kapas i bitar, slipas och sedan färgas eller målas. Allt detta kräver mycket resurser som skulle kunna användas till annat.

Slutligen innehåller trämöbler ofta kemikalier som kan avges i luften och vara skadliga för hälsan. Dessa kemikalier kan vara formaldehyd, som har kopplats till cancer.

Så om du letar efter möbler som är bra för miljön ska du undvika trämöbler och välja något annat i stället.

Material som är bättre alternativ för dina kommande möbelinköp än trä är exempelvis bambu.

Bambu är ett exempel på ett mycket bra råmaterial.

Bambu är ett bra material att leta efter när du ska köpa nya eller begagnade möbler eftersom det ur flera olika perspektiv är riktigt bra för miljön, särskilt när man jämför med träd.

Träd tar lång tid på sig att växa, det gör inte bambu. I jämförelse med träd växer nämligen bambu väldigt snabbt, vilket i sin tur resulterar i mindre miljöpåverkan.

Träd växer inte bara långsamt, utan är även ett hem för insekter och djur av olika slag. Detta innebär att träd som växer med syfte att avverkas för att i sin tur bli möbler är i behov av bekämpningsmedel. Det är såklart inte bra för naturen.

Bambu används inte av insekter och andra djur på samma sätt, och därför används inte heller bekämpningsmedel – bra för miljön!

Publicerad den

Så blir du av med möbler på ett miljövänligt sätt

När du är redo att göra dig av med gamla möbler finns det några saker du kan göra för att se till att de blir bortskaffade på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Först och främst kan du se om någon du känner kan använda möbeln. Om den fortfarande är i gott skick kan du försöka ge bort den till en vän eller familjemedlem, eller till och med donera den till en lokal secondhandbutik. På så sätt slipper möblerna hamna på en soptipp och behöver inte tillverkas på nytt.

Har du ingen bil kan det bli svårare, men är möblerna tillräckligt fina finns det många second-hand butiker som hämtar möblerna, direkt i ditt hem, för att sedan köra möblerna hela vägen till second-hand butiken i fråga.

Om dina möbler är för slitna eller skadade för att användas av någon annan är återvinning det näst bästa alternativet. Många städer har program som gör det möjligt att återvinna gamla möbler – ofta kan du till och med lämna in dem gratis.

Då krävs det däremot ofta bil eftersom de flestaåtervinningscentraler inte ligger nära kollektivtrafik, och för att det är jobbigt att ta soffan på bussen.

Kort sagt är det bästa sättet att göra sig av med gamla möbler att antingen ge bort dem eller återvinna dem. Med lite ansträngning kan du se till att dina gamla möbler inte slutar med att skada miljön.

En sätt att bli av med dina möbler på som vi absolut inte rekommenderar, men som tyvärr sker, är att lämna möblerna där de inte är tänkta att lämnas, exempelvis ute vid gatan eller i soprummet. Gör inte det här! Det är inte bara olagligt (ibland) utan också skadligt för miljön.

Om du måste göra dig av med dina möbler i all hast, ring ett professionellt avfallshanteringsföretag så tar de hand om det åt dig. De tar givetvis ut en avgift, men det är värt det för att veta att dina möbler blir bortskaffade på rätt sätt.

Släpvagnar finns gratis

Har du eller en kompis tillgång till bil men vill bli av med något större finns det i vissa orter gratis släpvagnar, som går runt tack vare reklamen på själva släpvagnen.

Kan du få tag på en gratis lånebil av en kompis, och en gratis släpvagn av ett sådant företag, då kan du på ett miljövänligt sätt återvinna möbler, och dessutom gratis.

Publicerad den

Så påverkar möbeltillverkning miljön

Möbeltillverkningar har en betydande inverkan på miljön. De viktigaste miljökonsekvenserna beror på användningen av trä och andra material, energiproduktionen och bortskaffandet av möbelprodukter.

Generellt sett kan miljöeffekterna av möbelproduktionen delas in i tre kategorier: de som beror på användningen av råvaror, de som beror på själva tillverkningsprocessen och de som beror på bortskaffandet eller återvinningen av möbelprodukterna.

Den främsta miljöpåverkan från möbeltillverkning är utarmning av naturresurser, särskilt skogar. Möbeltillverkning är en av de främsta orsakerna till avskogning i världen. Förutom att orsaka förlust och fragmentering av livsmiljöer bidrar avskogningen också till klimatförändringarna genom att växthusgaser som koldioxid och metan släpps ut i atmosfären. Möbeltillverkningen förbrukar också stora mängder energi. Merparten av denna energi kommer från förbränning av fossila bränslen som kol och naturgas. Möbeltillverkningen står för en betydande del av de globala utsläppen av växthusgaser.

Förutom påverkan på miljön har möbeltillverkningen även sociala och ekonomiska konsekvenser. Den viktigaste sociala påverkan är förlusten av arbetstillfällen inom skogsbruks- och möbeltillverkningssektorn. I de utvecklade länderna har möbeltillverkningen flyttats till utvecklingsländer där arbetskostnaderna är lägre. Detta har lett till minskad sysselsättning i industriländerna och fattigdom och ojämlikhet i utvecklingsländerna.

De ekonomiska konsekvenserna av möbeltillverkningen märks främst hos konsumenterna. Kostnaden för möbelprodukter bestäms av kostnaderna för material, arbetskraft, och energi. När kostnaderna för dessa insatsvaror ökar, ökar också priset på möbelprodukterna.

Möbelproduktionens miljöpåverkan kan minskas genom effektivare tillverkningsprocesser och mer hållbara material. Konsumenter kan också minska sin påverkan genom att återvinna eller återanvända möbelprodukter i stället för att slänga dem på soptippar.

Hållbara material kostar mer

Användning av hållbara material är ett sätt att minska möbelproduktionens inverkan på miljön, men det kan ibland innebära en ökad ekonomisk belastning på konsumenten, särskilt om man dessutom vill ha tillverkningen relativt lokal.

Några vanliga hållbara material som används vid möbelproduktion är bambu, ull, bomull och läder. Dessa material är ofta dyrare än traditionella material som trä och plast. Därför kostar möbler tillverkade av hållbara material vanligtvis mer än möbler tillverkade av traditionella material.

Effektiva tillverkningsprocesser

Ett annat sätt att minska möbelproduktionens inverkan på miljön är att använda effektivare tillverkningsprocesser. Effektivare tillverkningsprocesser använder mindre energi och producerar mindre avfall, vilket på så vis resulterar i en mindre klimatpåverkan, vilket är bra för miljön.